De <<Overlevingskampioen>> met helende krachten

Sinds het begin der tijden hebben ongeveer 23000 soorden algen de aarde bewoond. Algen hebben een zeer grote capaciteit om zich aan te passen en te ontwikkelen, zelfs in slechte klimaatcondities zoals woestijnen of ijstijden.

Algen worden sinds het begin van de 19de eeuw in grote hoeveelheden gekweekt, zowel voor hun voedende eigenschappen als voor hun helende krachten. Onze hedendaagse kennis over dit onderwerp is grotendeels afkomstig uit China en is ongeveer 5000 jaar oud.

Door hun rijkdom aan proteïnen, vitaminen, mineralen en sporenelementen, werden algen en in het bijzonder zeealgen, en zijn ze nog steeds één van de basisvoedsels in vele Aziatische kustgebieden.

Omwille van hun hoog chlorofyl gehalte kunnen algen met behulp van licht koolstofdioxide en water omzetten tot zuurstof (O2) en organische elementen zoals glucose. Dit proces, fotosynthese, is inleidende voorwaarde voor alle vormen van leven op aarde. Door koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen spelen algen ook een belangrijke rol in het verminderen van het broeikaseffect.

Algen beïnvloeden ons kilmaat

  • Algen produceren zwavelgassen, die wolken vormen in de atmosfeer.
  • Algen verbruiken een grote hoeveelheid koolstofdioxide aan het wateroppervlak. Ze absorberen net als een pomp koolstofdioxide uit de lucht en produceren zuurstof. Enkel de aanwezigheid van algen leidt al tot het verwarmen van de bovenste waterlagen en dit speelt een niet te onderkennen rol in vorming van regen.
  • Zonder zeealgen zouden de zonnerstralen niet gereflecteerd worden en zou de verwarming die het onstaan van leven toeliet niet tot stand gekomen zijn.