Definitie

Algen zijn planten zonder bloemen, zonder zaden, zonder bladeren, zonder wortels. Het zijn simpele eencelllige plangen van microscopisch kleine grootte, enkele microns (een duizendste van een millimeter), maar er bestaan ook reuzealgen in een boomvorm met een georganiseerde structuur die als het ware onderwater bossen kunnen vormen. Zeeën, meren, sloten, stromen, rivieren maar ook breuken, boomstronken en vochtige gronden zijn de voornaamste biotopen voor de meeste algenfamilies.  Onder de algen worden voornamelijk twee soorten onderscheiden: zoetwateralgen en zeealgen.

Mariene algen

Het concept van thalassa therapie (Grieks: thalassa = zee, therapeia = zorg) houdt medisch en cosmethisch gebruik van zeealgen in, net als ook andere kostbare elementen uit de zee. De zoutheid van zeewater speelt een belangrijke rol in de concentratie van voedingselementen van algen. Alle algen hebben echter een grote eiwit- en joodgehalte. Deze joodconcentratie is het hoofdverschil tussen mariene algen en zoetwateralgen met kenmerkend een tamelijk lage joodgehalte. Absorptie van te veel jood kan ongewenste gevolgen hebben in in het geval van bepaalde schildklieraandoeningen. Men moet dit dus in rekening brengen bij het gebruik van zeelagen. Daarentegen zijn zeealgen sterk aan te raden als voedingssupplement in het geval van een tekort aan jood.

Zoetwateralgen

Buiten hun zeer laag joodgehalte, worden zoetwateralgen zoals chlorella gekenmerkt door hun hoge concentratie aan essentiële subtanties (p15 tot 22). In het bijzonder is hun voorraad aan eiwitten van onschatbare waarde, aangezien eiwitten noodzakelijk zijn voor regeneratie van cel- en lichaamsweefsels. Zoetwateralgen zijn uiterst geschikt om te kweken daar ze zich aan een buitengewone snelheid vermenigvuldigen en voortplanten. De zoetwateralg Chlorella pyrenoidosa, het onderwerp van did boek, kan zich in één uur met een factor 40 vermenigvuldigen. Honger in de wereld zou minstens gedeeltelijk kunnen bestreden worden door zoetwateralgen.

Eukaryoten

Het gehele genetische materiaal van eukaryotische cellen bevindt zich in een kern, beschermd door een celmembraan. Mensen, dieren, planten en sommige algensoorten, waaronder chlorella, behoren tot de categorie van eukaryote organismen. Eukaryote algen hebben ook <<organen>> die verantwoordelijk zijn voor fotosynthese, chloroplasten genoemd (pagina 16). Zij hebben een uiterst hoge dichtheid aan chlorofyl en dit laat een efficiënte exploitatie van zonlicht toe.

Prokaryoten

Vergeleken met de eukaryoten zijn prokaryoten primitieve organismen met cellen zonder kern en zonder cellulaire organen. Hete gehele genetisch materiaal bevindt zich in de cel zelf, in het cytoplasm. De cyanobacteriën spirulina en AFA, die zoals vele ander bacteriën en virussen prokaryoot zijn, worden vaak verkeerd naar verwezen als blauwwieren of blauwgroenwieren. Cyanobacteriën zijn gespecialiseerde bacteriën die zoals planten de mogelijkheid bezitten fotosynthese te ondergaan, maar het zijn noch planten noch algen.

Spirulina en AFA

Spirulina bacteriën zijn meercellige organismen met een spiraalvorm van amper 0,5mm grootte. Ze ontwikkelen zich in zoute meren in wamre subtropische gebieden in Azië of Centraal Afrika. De best gekende soort is spirulina paltensis. Het bevat 250 verschillende elementen, waarvan 70% proteïnen, plus vitaminen, mineralen en spore-elementen. De blauwgroene AFA bacterie (aphanizomenon flos-aquae) groeit in het Klamath meer in Oregon in de Verenigde Staten. Het bevat veel vitamine B12, chlorofyl en fytocyanine, het pigment dat het immuunsysteem versterkt en waarvan gedacht wordth dat het beschermt tegen kanker.

  • Dit gezegd zijnde kan noch spirulina noch AFA echter vergeleken worden met chlorella wat betreft de rijkheid van elke component. Het zijn daarentegen wel goede voedingssupplementen.