Aminozuren–de kleinste eiwiteenheid met een belangrijke rol

Eiwitmoleculen zijn opgebouw uit verschillende aantallen aminuzuren en zijn de individuele bouwstenen van eiwitten. De volgorde van de verschillende aminozuren bepaalt de compositie van een specifiek eiwit. De blauwdruk met alle informatie over de opbouw en de compositie van het eiwit bevindt zich in de kern van de cel onder vorm van DNA. Elke dag moet de mens acht van de twintig of zo verschillende biochemisch erkende aminozuren uit zijn dieet halen.

Indien deze aminozuren ontbreken uit de dagelijkse voedselinname, zal dit leiden tot metabolische storingen, vertraagde groei of ernstige ziekte. Deze aminozuren worden bijgevolg beschreven als "essentiële" aminozuren. De groep van essentiële aminozuren bestaat uit de volgende: leucine, isoleucine, valine, fenylalanine, methionine, tryptofaan, threonine, and lysine.
De semi-essentiële aminozuren, die door het lichaam geproduceerd kunnen worden (maar niet in voldoende hoeveelheden als het lichaam ziek is of lijdt onder ernstige stress) zijn arginine, histidine, glutamine, serine, cysteïne, and tyrosine. Ten slotte zijn de niet-essentiële aminzuren proline, asparagine, asparaginezuur, glutaminezuur and glycine. Zij worden normaal gezien in het lichaam gevonden in voldoende hoeveelheden, zelfs als het lichaam ondervoed is.

Chlorella bevat alle aminozuren in een evenwichtige verhouding, en zijn biologische waarde als een eerste klasse eiwit is hoog. In het algemeen is dit ook toepasbaar op C.G.F. Het is waar dat het algenconcentraat afhankleijk is van het seizoen en technische fluctuaties tijdens de productie, maar deze veranderen de goede kwaliteit van het eiwit niet. (Voor verdere informatie zie pagina 39) In tegendeel, andere eiwitrijke voedingsmiddelen bevatten niet alle aminozuren of een evenwichtig spectrum aminozuren, die dus door hun biologische waarde beschreven kunnen worden als zijnde van een lagere of zelfs in het geval van gelatine, van een derde klasse.

Een bijkomend teken van kwaliteit, waarvan de betekenis veelal onderschat wordt of gewoon niet gekend is, is dat 1 gram Chlorella dagelijks het lichaam voorziet van niet alleen 680 milligram eiwitten, maar ook van ongeveer 30 milligram RNA en 3 milligram DNA moleculen. Ik heb reeds de belangrijke rol van RNA en DNA bouwstenen in de opbouw en het onderhoud van de mentale en fysische kracht van mensen uitgelegd.

Aminozuren – een beschrijving van hun functies en effecten

De belangrijke functies van de essentiële, semi-essentiële en niet-essentiële aminozuren die Chlorella bevat zijn zo gevarieerd dat hun belang slechts kort kan toegelicht worden: isoleucine, valine en leucine helpen de cel om energie te produceren en zijn essentieel voor een optimale werking van de spieren. Methionine is belangrijk voor de regeneratie van de leven en de nieren. Vele aminozuren zijn belangrijk voor een gezond hart en skeletspieren worden gesynthetiseerd vanuit methionine. Fenylalanine speelt een belangrijke rol in de activiteit van vele hormonen, bijvoorbeel insuline, dat het suikergehalte in het bloed reguleert en thyroxine dat belangrijk is voor de schildklier. Een goed werkend immuunnsysteem krijgt hulp van een voldoende hoeveelheid Threonine. Tryptofaan bezit kalmerende en relaxerende eigenschappen, wat de distributie van de neurotransmitter serotine in de hersenen veroorzaakt. Het draagt ook bij tot de productie van vitaminen in het lichaam. Een tekort aan lysine heeft onder andere tot gevolg dat het immuunsysteem verzwakt. Lysine heeft een direct effect op virussen en wordt succesvol gebruikt tegen herpes.

Stikstofmonoxide (NO) wordt geproduceerd vanuit arginine en is het onderwerp van belangrijk onderzoek, met verschillende effecten op het zenuw-, het immuun- en het bloedvatenstelsel. In een experiment op mensen, produceerden arginine en lysine samen een verhoogde distributie van Human Growth Hormone (HGH) in de hypofyse. Arginine bezit ook kankerreducerende eigenschappen. Serine kan geproduceerd worden uit threonine en is een elementair onderdeel van enzymes die in de pancreas gevonden worden en is bij gevolg direct gelinkt aan verteringseiwitten. Serine speelt een belangrijke rol in de energietoevoer. Histidine is belangrijk voor het verdikken en verdunnen van bloed en is succesvol gebruikt geweest bij de behandeling van allergieën. Tyrosine is belangrijk voor de regulatie van hormonen. Het wordt door het lichaam omgezet in de neurotransmitter dopamine, dat op zijn beurt een precursor is voor adrenaline. Cysteïne wordt in verband gebracht met ontgiftende eigenschappen, wat ervoor gezorgd heeft dat vele artsen het aanraden als medicatie tegen zware metalen vergiftiging, de ontgiftende eigenschappen worden voornamelijk toegescheven aan de zwavelinhoud.

Intensieve en langdurige stress kunnen leiden tot de decompositie van alanine in het spierweefsel zodra het lichaam het haar koolhydraatreserves opgebruikt heeft. Omdat suiker (glucose) niet langer beschikbaar is via de verbranding van koolhydraten, moet de lever de glucoseproductie (glyconeogenese) overnemen. Het doet dit door alanine en andere aminozuren van het spierweefsel terug om te zetten en dit resulteert dus in een decompositie van het spierweefsel. Alanine, met andere aminozuren, vormt een soort van "noodgeval brandstof" voor het lihcaam in het geval dat de "gewoonlijke brandstof", koolhydraten, opgebruikt is. Voldoende hoeveelheden alanine en vele koolhydraatreserves beschermen de spieren tegen decompositie en compenseren voor enige verliezen. Asparagine en asparaginezuur zijn fundamentele elementen voor een gezond immuunsysteem en spelen een rol in de opbouw en het onderhoud van RNA en DNA. Glutamine helpt bij de werking van de hersenen en is de belangrijkste energiedrager in de slijmvliezen van de dunne darm en het immuunsysteem. Als het kleinste aminozuur speelt glycine een belangrijke rol in de opbouw en het onderhoud van bindweefsel. Bindweefsel zit over het hele lichaam verspreid en omringt gewrichten, pezen en spieren. In de spieren helpt het creatine te activeren, een belangrijk component in de energiebalans van spieren. Proline is belangrijk voor de compositie en het onderhoud van gezonde gewrichten, pezen en beenderen. Het speelt zelfs een belangrijke rol in de hartspieren: een tekort resulteert in een merkbaar verminderd vermogen. Er wordt ook gedacht dat een tekort aan proline een van de oorzaken is van arthritis.

Glutamine and glutaminezuur zijn de voornaamste energiebronnen voor de cellen in het spijsverteringskanaal en zijn belangrijk bij de eiwitsynthese. Beide aminozuren helpen bij de opbouw van een slijmvliesbarrière in de darmen en zorgen er zo voor dat toxines in de darmen geen kans krijgen om in de bloedstroom of de hersenen binnen te dringen. De weerstandscellen van het immuunsysteem vereisen glutamine en glutaminezuur als brandstof voor hun belangrijke taak, waardoor ze indringers zoals bacteria en virussen kunnen vernietigen.