Ontgifiting – belangrijker dan ooit!

Milieuvervuilende stoffen hebben ontelbare negatieve effecten op de gezondheid van mensen en dieren. Ze verzwakken het immuunsysteem en veroorzaken kanker. Ook al wordt de zuiverheid van ons drinkwater veel geprezen, toch heeft het intensief gebruik van insecticiden en herbiciden in de landbouw een toenemend negatief effect op de kwaliteit ervan. Bijkomstig hebben vele bijproducten van deze pesticiden de watertafel aangetast en ons drinkwater gedurende een aanzienlijke periode vervuild. Van de meer dan 10,000 mogelijk giftige stoffen worden er slechts 50 regelmatig gecontrolleerd, zodat de analyse certificaten van waterzuiveringsstations vaak bedriegend zijn: men kan enkel vinden waarnaar men op zoek is. Ondanks impliciet wetenschappelijk bewijs van het gevaar van toenemende milieuvervuiling en kankeraantallen ontkennen vele wetenschappers en politici de correlatie.

Dit dagelijkse gevaar, dat bijna niet op te merken is door onze zintuigen, in gedachten houdende, zou iedereen bescherming tegen vervuiling moeten zoeken voor zichzelf en zijn naasten door regelmatic Chlorella en C.G.F. te nemen.

Chlorella kan macrofagen, de zogenaamde vernietigingscellen, mobiliseren in het verdedigingssysteem van het lichaam. Deze cellen nemen vreemde substanties op, inclusief zware metalen, die dan getransporteerd worden naar excretie-organen door het lymfesysteem.

Glutathion is een belangrijk ontgiftend enzyme dat teruggevonden wordt in zoogdieren en in het bijzonder in grote hoeveelheden in levercellen. De lever speelt een belangrijke rol in het verwijderen van toxines uit het lichaam van zoogdieren en mensen. Indiase onderzoekers hebben vastgesteld dat Chlorella het glutathion aantel in cellen verhoogt en zo het lichamelijk ontgiftingsproces positief beïnvloedt. Het is mogelijk dat het ook andere enzymes helpt die belangrijk zijn in het ontgiftingsproces.

De alg produceert het zwavelrijke opslageiwit, metallothionine, dat snel bindt met zware metalen. Het is waarschijnlijk mogelijk voor de alg om speciale types metallothionine te produceren voor verschillende zware metalen. Deze worden uit het lichaam verwijderd in de urine of de stoelgang. Deze vergif-bindende moleculen zijn hittebestendig, bestand tegen vele solventen en zijn een onderdeel van C.G.F.

Met behulp van geheugen- en transporteiwitten bindt Chlorella aan zware metalen in de celwand, of stapelt het ze op in het cytosol binnenin de cellen. Dit proces is onafhankelijk van het feit of Chlorella levend of dood is. Het celwandcomplex met de binding met het zware metall is slechts een onderdeel van Chlorella en C.G.F. Ze zijn onverteerbaar voor de mens en worden uit het lichaam gescheiden. Metallische toxines werden zelfs verwijderd uit metaaloplossingen. De micro-alg bezit een verbazende affiniteit voor giftige metalen, terwijl "fysiologische metalen" zoals calcium en magnesium niet gebonden worden in een noemenswaaridge concentratie.

In additie tot het binden van giftige substanties, wordt Chlorella indirect gebruikt voor het verwijderen van toxines uit het lichaam aangezien het bijdraagt tot de gezondheid van alle excretie-organen van het lichaam. Wanneer lever, darmen, nieren, huid en longen gezond zijn, is de excretiemogelijkheid van het lichaam niet te onderschatten. Op deze manier is Chlorella in staat om een onschatbare bijdrage te leveren aan de ontgifting van het lichaam, dat vandaag de dag zo noodzakelijk is.