Amper neveneffecten

Vooral in Azië en in de Verenigde Staten maakt chlorella een deel uit van de dagelijkse voeding. Mijoenen mensen verbruiken het in de vorm van pasta, drank of tabletten. Chlorella, als voeding of als voedingssupplement leidt tot geen neveneffecten.

  • Het is erg zeldzaam dat patiënten verplicht waren om te stoppen met het innemen van chlorella omwille van neveneffecten.
  • Allergische reacties door chlorella zijn mogelijk. Maar gedurende mijn vele jaren van ervaring met chlorella, ben ik nog nooit een geval van allergie tegengekomen.
  • Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het gebruik van chlorella, tot 1 kg per dag, geen gevaar inhoudt. Ik ken echter niemand die zo´n hoeveelheid kan inslikken, en buiten  een mogelijk zwaar gevoel in de maag zou dit niet tot neveneffecten leiden.

Flatulentie

Onder ongewilde effecten van chlorella helemaal aan het begin van een behandeling, noteert men een toename aan gassen in de darmen. De ervaring leert dat deze soort ongemakken voorbij gaan en niet langer dan een paar dagen aanhouden, zelfs als de chlorella inname ononderbroken voortgezet wordt. Deze opzettingen van de buik zijn het bewijs van een verstoring in de darmflora. En het is juist op dit niveau dat chlorella het meest doeltreffend werkt : het ontgift de darmen en regenereert de darmflora. Na enkele dagen, of in extreme gevallen na één tot anderhalve week, verdwijnt de flatulentie.

Geïrriteerd maag-darmkanaal

Gevallen van een geïrriteerd maag-darmkanaal samen met een gevoel van verzadiging of misselijkheid of diarree, of lichte contipatie, zijn zeldzaam. Een kleine toename in lichaamstemperatuur, geheel zonder risico, alsook lichte hoofdpijn kunnen, in tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, een teken zijn van de behoefte aan meer chlorella. Inderdaad zijn het meestal deze mensen met een gevoelige maag of darmen die de neiging hebben om zo te reageren. Het is mogelijk dat verborgen intoxicaties zo plots ontsluierd worden. Een organisme dat op ddeze wijze reageert aan het begin van de behandeling zal later zeker de voordelen ervan ondervinden.

Reacties van de huid

Roodheid of uitslag maken deel uit van secundaire effecten die zeer zeldzaam verschijnen. Dit zijn geen tekenen van een allergie, maar eerder signalen dat uw systeem via de huid giftige stoffen aan het elimineren is. Staak toch uit veiligheid de inname van chlorella en raadpleeg een arts. Van zodra dat hij/zij bevestigd heeft dat het niet om een allergische reacite gaat, zal u narmaal gezien opnieuw geleidelijk aan chlorella kunnen nemen. Begin met ongebeer 200mg/dag (of meer naargelang het product) en vermeerder de dosis dagelijks met dezelfde hoeveelheid. Als er opnieuw uitslag van de huid optreedt voordat u de dagelijkse dosis van 2 tot 3 g hebt bereikt, verminder dan de dosis met een of twee tabletten of capsules per dag, totdat u uw persoonlijke graad van tolerantie kan bepalen. Behoud deze dosis gedurende een aantal weken alvorens deze opnieuw te verhogen. Het zou niet moeilijk mogen zijn om dit toe te passen.