De meest voorkomende zwaremetalen

Cadmium (Cd)

De wereldproductie van dit zware metaal neem elk jaar met 10% toe. Tegenwoordig maakt het een integraal deel uit van onze voedselketen. Hetis onmogelijk om zichzelf 100% te beschermen tegen cadmium, aangezien het gevonden wordt in enkelvoudige teeltbedrijven en in drinkbaar water bijvoorbeeld. De rook van één sigarette bevat tussen 0,1 en 0,2 microgram cadmium. Het lichaam slaat het meestal op in de cortex van de nieren en die veroorzaakt nierproblemen.

Lood (Pb)

Gdurende tien jaren werd een anti­detonator toegevoegd aan autobrandstoffen ; lood. Als resultaat worden er vandaag overal loodpartikels aangetroffen in onze omgeving alsook in onze voedingsmiddelen. Dit metaal reageert op dezelfde manier als cadmium in het menselijk lischaam dat is : vanaf een bepaalde concentratie wordt het opgeslagen in de beenderen. Kindern worden in het bijzonder bedreigd, aangezien un darmen 40% meer lood absorberen dan die van volwassenen- Bovendien is het zenuwstelsel van kinderen uitzonderlijk gevoelig voor lood. Een chronische aanwezigheid van lood in het lichaam leidt tot nierproblemen, problemen met de haemoglobine productie (in beenmerg, milt, lymfeklieren, etc.) en tot storingen in het centraal zenuwstelsel.

Kwik (Hg)

Kwik zit in alle monden : ten eerste in het debat over amalgamen en vervolgens als een component van vullingen. Ontdek vanaf pagina 81 alle details over kwik, amalgamen en ontgifting.

Palladium (Pd)

Dit nobel metaal zit vervat in combinatie met goud, zilver, nikkel en koper en wordt gebruikt voor legeringen (van hoge kwaliteit) zoals wit goud of tandvullingen. Het wordt geabsorbeerd via de mondslijmvliezen, gestockeerd in de hersenen en dit kan cerebrale aandoeningen genereren. Bovendien kan palladium allergiën en zelfs kanker veroorzaken.