Elektromagnetische vervuiling

Vele mensen zijn gevoelig voor elektromagnetische velden, aangezien er ook elektrische stromen door het menselijk lichaam lopen. Het kan zijn dat deze een interactie opstellen met bronnen van stromen door het zenuw netwerk.


Bij een redelijk aantal patiënten werd geobserveerd dat chlorella nemen de hyperelektrosensitiviteit vermindert.
Deze hypergevoeligheid kan zijn oorsprong vinden in een te hoge concentratie aan zware metalen in ons lichaam ­een hoge concentratie aan zware metalen in de faeces van elektrogevoelige patiënten bevestigt dit. Zelfs een zeer kleine concentratie zware metalen stoort intracellulaire uitwisselingen, door hun gelijkenis met bepaalde elektrisch geladen partikesl van het menselijk lichaam. De reden is dat zware metalen strijden met mineralen zoals magnesium, dat ook een metaal is.