Chlorella bindt toxishe substanties

Chlorella bindt toxische substanties en ziekteveroorzakende bacteriën met een buitengewone snelheid. Deze nuttige en gunstige eigenschap in het menselijk lichaam kan een probleem vormen in natuurlijke meren of vijvers, bijvoorbeels als de kweek niet gecontrolleerd wordt. Door verschillende soorten toxines aan te trekken kan chlorella dus zijn voordelige effecten op menselijke organismen verliezen indien zijn ontgiftende capaciteit al behoorlijk verminderd is. Met andere woorden, als chlorella cellen de toxines reeds geabsorbeerd hebben voordat ze omgezet worden tot voedingssuplementen, dan is het zeker dat hun ontgiftend vermogen sterk gereduceerd zal zijn.

  • De pogingen gedaan om chlorella in natuurlijke condities te kweken en om het zonder streng toezicht te behandelen zijn altijd geeindigd in een kwaliteitsverlies. Indien men constant de kwaliteit van het water in een meer wil behouden, is het nodig om het binnendringen van bacteriële besmetting te voorkomen en ook een optimale pH te verzekeren – dit is haast onmogelijk.
  • Ondanks bovenstaande omstandigheden en strenge controle, is het niet onmogelijk om toch nog zeer kleine hoeveelheden zware metalen te vinden in producten afgeleid van chlorella. Aangezien chlorella de neiging heeft om toxische metalen als een spons te absorberen uit zijn omgeving, is het niet realistisch om te denken dat het totaal ontdaan is van polluerende stoffen. En indien sommige mensen dit beweren, kan de waarheid van hun analyseresultaten in vraag gesteld worden, en zelfs ook het onderwerp van hun studie, dat niet chlorella pyrenoidosa kan zijn.
  • Vele wetenschappelijke studies bewijzen dat, onafhankelijk van de kwantiteit, alle toxische materie geabsorbeerd door chlorellaonomkeeraar gebonden blijft en dat het hierdoor niet langer geabsorbeerd kan worden door het menselijk lichaam. Deze eigenschap is in dichte relatie met de complexe celstructuur waarin er verschillende elementen zijn die binden met de toxines.

Recent heeft een vriend me de analyseresultaten van een alg getoond, die onder natuurlijke omstandigheden zou gegroeid zijn, met een capaciteit om toxische substanties te binden die groter zou zijn dan die van chlorella. Nu is het zo dat deze twijfelachtige analyse niet de minste sporen van toxische substanties vertoonde. Hierdoor is de ontgiftende kracht van deze alg duidelijk kleiner dan dat mijn zeer enthousiaste vriend deed voorkomen. Mijn veronderstellingen zijn bevestigd met concrete resultaten. Bovendien wordt deze preparatie op basis van algen steeds meer en meer aanbevolen door zijn producenten omwille van zulke buitengewone zuiverende effecten.

Methode om de verteerbaarheid van chlorella te verhogen

Zonder eerst een behandeling, zou de graad van verteerbaarheid van chlorella minder zijn dan 50% bij de mens.

Dit wordt veroorzaakt door de extreme stabiliteit van het celmembraan van deze zoetwateralg. Ook is het zo dat in tegenstelling tot andere eencellige organismen die membranen hebben met twee lagen,  het membraan chlorella pyrenoidosa drie lagen heeft in plaats van twee. Door middel van een matig opdrogingsproces hebben sommige producenten de verteerbaarheid van chlorella kunnen optrekken tot 80%.

Anderen hebben gebruik gemaakt van een mechanisch proces op de celmembranen te breken en dus een verteringsgraad van 75% te bereiken, een graad waaronder men moet vermijden te geraken, anders zou chlorella geen giftige stoffen kunnen absorberen onderweg in de darmen. Onbehandelde chlorella zou gewoon <<glijden>> in de darmen en zou geëlimineerd worden zonder in ons organisme te kunnen werken.