Inleiding tot de Groene Magiër

Chlorella pyenoidosa is een zoewateralg die in kolonies groeit. De (natuurlijke) biotopen zijn inlands wateren,  bv. meren en vijvers. Dit minuscule organisme is enkel zichtbaar door een microscoop: dat is de reden waarom het ook een microalg genoemd wordt. 600 maal vergroot kan me zien dat chlorella een ellipsvormige tot sferische vorm heeft, zodat het overeenkomstig onder gebracht wordt onder de sferische algen of sferische cel algen. Transversaal gezien, meet een cal 2 tot 12 micron.

  • De naam chlorella komt van het Latijn en betekent << jong en minuscuul groen>>. De donkergroene kleur is afkomstig van de hoge chlorofylconcentratie, de hoogste van alle planten tot nu toe gekend.
  • Er zijn 10 genetisch verschillende variëteiten van chlorella. De best gekende representatieven van de soort zijn chlorella pyrenoidosa en chlorella vulgaris. Ondanks hun relatieve genetische gelijkenis bevat pyrenoidosa bepaalde karateriscieken die het tot een buitengewoon voedsel of voedingssupplement maken.
  • De effecten van de pyrenoidosa variëteit zullen verder beschreven worden. Om de leesbaarheid te bevorderen en voor de eenvoud zal van hieraf aan de term <<chlorella>> gebruikt worden.