Kwik

De veroordeling van het gerecht van Californië is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat stelt dat kwik als een bestanddeel van vullingen toxisch is in verschillende opzichten :
 Kwik (Hg) dringt snel in de hersenen binnen via het bloed en in de foetus via de placenta.
 Vrouwen die in tandheelkundige cabinetten of laboratoria werken hebben een te hoge concentratie aan kwik, lijden meer aan menstruele pijnen en zijn (in verhouding) vaker onderhevig aan miskramen.

 Een te hoge concentratie aan kwik bij een mak kan voor de zwangerschap van zijn partner ook een miskraam veroorzaken.

Hoofdoorzaken

Er wordt vaak gedacht dat door voedsel en lucht een veel grotere hoeveelheid kwik geabsorbeerd wordt en dat het dus in ieder geval onvermijdelijk is dat een hoge concentratie aan kwik in de urine niet afkomstig is van amalgamen. Toch kwam de WHO reeds in 1991, nadat een panel van experten de vraag had bestudeerd, tot een zeer verschillend besluit :

Mensen met amalgamen zijn in contact met een veel grotere hoeveelheid kwik, aangezien hun tandvullingen het constant vrijzetten. Als andere bronnen van kwik zijn er :

Studies over amalgamen

Heir zijn enkele van de hoofdzakelijke studies die uitegevoerd zijn :

• In 1987, voerden Zweedse wetenschappers testen uit op de hersenen en de nieren van mensen met amalgamen en observeerden ze dat er in deze organen tot 80% meer kwik zat dan bij mensen zonder amalgamen.
• In 1987 werd een artikel gepubliceerd in de <<Journal of Prostetic Dentistry>>, gebaseerd op een wetenschappelijke studie dat bevatte dat de kwikconcentratie in de hersenen toenam in aanwezigheid van amalgamen.
• In 1990 konden wetenschapper bewijzen dat kwik in de samenstelling van amalgamen vrijgezet wordt en inhet bijzonder opgeslagen wordt in de hersenen, de lever en de longen.
• Canadese wetenschappers zorgden voor het bewijs dat vanaf 4 weken na het plaatsen van de vullingen, sporen van kwik in niet te verwaarlozen hoeveelheden in verschillende organen gedetecteerd konden worden.
• Het zijn opnieuw Canadese onderzoekswetenschappers die in 1991 bewijzen dat kwikvullingen een schadelijk effect hebben op de nieren.
• In 1993 ontdekken Amerikaanse wetenschappers dat in de aanwezigheid van kwik uit vullingen bacteriën sneller resistent worden tegen antibiotica zonder in direct contact te staan met kwik.
• Kwik wordt door het slijmvliesweefsel van de mond geabsorbeerd en wordt onmiddellijk naar de hersenen verzonden via het zenuwstelsel. Dit was het resultaat van een wetenschappelijke studie in Zweden in 1987.
• Mensen die lijden aan multipele sclerose en die amalgamen hebben zijn vaker onderhevig aan hypergevoeligheid, aan depressies en aan psychoses dan multipele sclerose lijders zonder vullingen (USA,1994).
• Amalgamdragers hebben een grotere neiging om te lijden aan insomnia, depressiez en angst dan mensen zonder amalgamen (USA,1994).

• In een officiële mededeling van 1/07/1997, informeerde het Duitse federale ministerie van gezondheid (Bundesministerium für Gesundheit), met betrekking tot de laatste onderzoek resultaten uitgevoerd door alle meest eminente raden van tandartsen in het land, de bevolking dat het gebruik van tandheelkundige amalgamen sterk niet aan te raden is voor mensen die lijden aan ernstige nieraandoeningen. Er zijn voldoende wetenschappelijke studeis die aantonen dat de nieren het doelgroeporgaan zijn voor kwik.

 Het volgende gezegde is in het algemeen erkend enis wetenschappelijk bewezen :

1. Kwik is niet gebonden aan de vulling en wordt voortdurend vrijgezet, bijvoorbeeld : wanneer het geplaatst wordt, verwijderd wordt of wanneer er op gekauwd wordt. Tijdens de zwangerschap is het niet aan te raden om amalgamen te laten verwijderen.

2. Kwik is een uiterst schadelijke giftige stof die het hele organisme, maar vooral de hersenen, het voornaamst orgaan van het centrale zenuwstelsel, de nieren, de longen en het maag-darmkanaal.

3. Tot nu toe hebben wetenschappers nog niet kunnen bewijzen dat amalgamen geen risico's inhouden.